Processing

Please wait...

Settings

Settings

Goto Application

1. SK202050073 - A protective shield limiting the spread of viruses in the form of an aerosol

Office
Slovakia
Application Number 2020050073
Application Date 11.12.2020
Publication Number 202050073
Publication Date 30.06.2022
Publication Kind A3
IPC
A62B 18/02
AHUMAN NECESSITIES
62LIFE-SAVING; FIRE-FIGHTING
BDEVICES, APPARATUS OR METHODS FOR LIFE-SAVING
18Breathing masks or helmets, e.g. affording protection against chemical agents or for use at high altitudes
02Masks
A62B 18/08
AHUMAN NECESSITIES
62LIFE-SAVING; FIRE-FIGHTING
BDEVICES, APPARATUS OR METHODS FOR LIFE-SAVING
18Breathing masks or helmets, e.g. affording protection against chemical agents or for use at high altitudes
08Component parts for gas-masks or gas-helmets, e.g. windows, straps, speech transmitters, signal-devices
A61F 9/06
AHUMAN NECESSITIES
61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
FFILTERS IMPLANTABLE INTO BLOOD VESSELS; PROSTHESES; DEVICES PROVIDING PATENCY TO, OR PREVENTING COLLAPSING OF, TUBULAR STRUCTURES OF THE BODY, e.g. STENTS; ORTHOPAEDIC, NURSING OR CONTRACEPTIVE DEVICES; FOMENTATION; TREATMENT OR PROTECTION OF EYES OR EARS; BANDAGES, DRESSINGS OR ABSORBENT PADS; FIRST-AID KITS
9Methods or devices for treatment of the eyes; Devices for putting in contact-lenses; Devices to correct squinting; Apparatus to guide the blind; Protective devices for the eyes, carried on the body or in the hand
04Eye-masks
06Masks, shields, or hoods for welders
A41D 13/11
AHUMAN NECESSITIES
41WEARING APPAREL
DOUTERWEAR; PROTECTIVE GARMENTS; ACCESSORIES
13Professional, industrial or sporting protective garments, e.g. surgeons' gowns or garments protecting against blows or punches
05protecting only a particular body part
11Protective face masks, e.g. for surgical use, or for use in foul atmospheres
A42B 3/22
AHUMAN NECESSITIES
42HEADWEAR
BHATS; HEAD COVERINGS
3Helmets; Helmet covers
04Parts, details or accessories of helmets
18Face protection devices
22Visors
Applicants Technicka univerzita v Kosiciach
Inventors ZivcakJozef
VrabelMarek
HudakRadovan
TothLukas
Title
(EN) A protective shield limiting the spread of viruses in the form of an aerosol
(SK) Ochranný štít obmedzujúci šírenie vírusov vo forme aerosólu
Abstract
(SK) Ochranný štít obmedzujúci šírenie vírusov vo forme aerosólu pozostáva z okuliarového rámu (1), vsuviek (2), sedlovej plochy (3), bočníc (4) a vymeniteľného štítu (5), ktorý sa umiestňuje do vsuviek (2), pomocou ktorých je upevnený k okuliarovému rámu (1), ktorý je s hlavou používateľa v kontakte pomocou bočníc (4), ktoré smerujú pozdĺž hlavy používateľa k ušiam, kde sa nachádza zaoblenie na prichytenie okuliarového rámu (1) za ušami, a sedlovej plochy (3), ktorá dosadá na nos používateľa. Ochranný štít obmedzujúci šírenie vírusov vo forme aerosólu slúži na obmedzenie šírenia vírusov a baktérií pomocou aerosólu, ktorý je uvoľňovaný z ústnej a nosovej dutiny počas procesu dýchania, kašľania, kýchania, prípadne rozprávania.