Processing

Please wait...

PATENTSCOPE will be unavailable a few hours for maintenance reason on Saturday 31.10.2020 at 2:00 PM JST
Settings

Settings

Goto Application

1. SK202050032 - Face mask

Office Slovakia
Application Number 2020050032
Application Date 09.04.2020
Publication Number 202050032
Publication Date 03.09.2020
Publication Kind U1
IPC
A62B 18/02
AHUMAN NECESSITIES
62LIFE-SAVING; FIRE-FIGHTING
BDEVICES, APPARATUS OR METHODS FOR LIFE-SAVING
18Breathing masks or helmets, e.g. affording protection against chemical agents or for use at high altitudes
02Masks
A62B 18/08
AHUMAN NECESSITIES
62LIFE-SAVING; FIRE-FIGHTING
BDEVICES, APPARATUS OR METHODS FOR LIFE-SAVING
18Breathing masks or helmets, e.g. affording protection against chemical agents or for use at high altitudes
08Component parts for gas-masks or gas-helmets, e.g. windows, straps, speech transmitters, signal-devices
A62B 23/02
AHUMAN NECESSITIES
62LIFE-SAVING; FIRE-FIGHTING
BDEVICES, APPARATUS OR METHODS FOR LIFE-SAVING
23Filters for breathing-protection purposes
02for respirators
A41D 13/11
AHUMAN NECESSITIES
41WEARING APPAREL
DOUTERWEAR; PROTECTIVE GARMENTS; ACCESSORIES
13Professional, industrial or sporting protective garments, e.g. surgeons' gowns or garments protecting against blows or punches
05protecting only a particular body part
11Protective face masks, e.g. for surgical use, or for use in foul atmospheres
A41D 31/30
AHUMAN NECESSITIES
41WEARING APPAREL
DOUTERWEAR; PROTECTIVE GARMENTS; ACCESSORIES
31Materials specially adapted for outerwear
04characterised by special function or use
30Antimicrobial, e.g. antibacterial
Applicants GEVORKYAN, s.r.o.
Inventors GevorkyanArtur
GhazaryanSargis
StolarPavel
KnapMichal
Agents Belicka Ivan, Ing., Markoffice, Svermova 21, 974 04 Banska Bystrica,Slovenska republika
Title
(EN) Face mask
(SK) Tvárová maska
Abstract
(SK)
Tvárová maska obsahuje tvárovú časť (1) vybavenú navrchu vybraním na nos, na bokoch vybavenú lícovými lemami na dosadnutiu na líca a naspodku vybavenú lemom na dosadnutie na bradu, tvárová časť (1) je vyrobená z pružného mäkkého celistvého materiálu na dokonalé priľnutie tvárovej časti (1) na tvár, v strede tvárovej časti (1) je otvor (2) s integrovanou mriežkou (3), na ktorú z vonkajšej strany prilieha filter (4), z vonkajšej strany filtra (4) je mriežkovaným krytom (5) tento filter (4) pripevnený na otvor (2) s mriežkou (3) pomocou pružných spojov (6), tvárová časť (1) obsahuje prvky (7) na upevnenie masky na tvár pomocou gumičiek (8) a/alebo stužiek.